.:[Close][Klik 2x]:.
Inilah 20 Waktu yang Dilarang Rasullah Saat Kamu Berh-b-ngan Badan Denganm Istri Tercintamu.. Bantu Bagikan |

Inilah 20 Waktu yang Dilarang Rasullah Saat Kamu Berh-b-ngan Badan Denganm Istri Tercintamu.. Bantu Bagikan

Ber-hub-ung-an suam1 1stri harus dilakukan penuh susila dan ada waktu-waktu yang dibolehkan dan ada waktu – waktu yang dilarang untuk melaksanakan hub-ung-an suami istri. Hal ini disebabkan karena dalam Islam hu-bun-gan suami istri ialah ibadah dan bernilai pahala.

Adapun waktu waktu yang dilarang untuk berjima’ yaitu:
1. “Wahai Ali..! janganlah engkau berjima’ dengan isterimu pada awal (hari pertama) bulan, pada pertengahannya (sehari) dan pada selesai (dua hari) di hujung bulan. Maka bersama-sama penyakit gila, absurd babi dan sopak mudah mengenainya dan anaknya.”
2. “Wahai Ali..! janganlah ber-jima’ dengan isterimu selepas zuhor, bersama-sama kalau Yang Mahakuasa s.w.t. mengurniakan kepada kau berdua anak kerana ji-ma’ pada waktu itu, maka ia akan bermata julingdan syaitan sangat suka kepada insan yang bermata juling.”

 3. “Wahai Ali..! janganlah

bercakap-cakap semasa ji-ma’, bersama-sama kalau Yang Mahakuasa s.w.t. mengurniakan kepada kau berdua anak dengan ji-ma’ yang demikian, maka anak itu tidak selamat daripada bisu.”

4. “Wahai Ali..! janganlah be-rji-ma’ dengan perempuanmu dengan syahwat terhadap perempuan lain, maka bersama-sama yang demikian itu kalau Yang Mahakuasa s.w.t. mengurniakan kepadamu berdua anak, anak itu akan menjadi pondan yang bersifat benci dan hina.”
5. “Wahai Ali..! kalau kau berjunub di daerah tidur, janganlah membaca Al-Quran, maka bersama-sama saya bimbang akan turun kepada kau berdua api (bala) dari langit yang memperabukan kau berdua.”
6. “Wahai Ali..! janganlah be-rji-ma’ dengan isterimu kecuali ada padamu satu tuala dan pada isterimu satu tuala.”
7. “Wahai Ali..! janganlah kau berdua menyapu dengan menggunakan satu tuala, nanti akan jatuh syahwat keatas sya-h-wat (salah seorang akan berpengaruh syahwatnya daripada yang lagi satu), maka bersama-sama yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan kemudian membawa kau berdua kepada berpecah dan talak.”
8. “Wahai Ali..! janganlah berjima’ dengan isterimu pada malam ‘Aidil Fitri (Raya Puasa), maka bersama-sama kalau Yang Mahakuasa s.w.t. mengurniakan kepada kau berdua anak anak itu seorang yang cacat dan tidak mendapat anak baginya kecuali sudah tua.”


Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below